FANDOM


مجید موقر (زاده ۱۲۷۷ اهواز - درگذشته ۱۳۴۶ تهران) سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار ایرانی بود، که در دوره‌های یازدهم، دوازدهم،سیزدهم و شانزدهم مجلس شورای ملی، بعنوان نماینده دزفول، از استان خوزستان در مجلس حضور داشت.[۱] موقر در فاصله سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰ مدیریت روزنامه ایران را برعهده داشت. وی در سال ۱۳۲۰ روزنامه مهر ایران را تأسیس کرد                                                                     

منابع ویرایش